sitat fra #scene.no / efnet:

Sesse
2006-07-17
#629
[om matrisekoden fra nemesis i kvasigens solskogen04-intro]
00:32 <@baltikum> de er byttet ut
00:32 < Sesse> fnis
00:32 <@baltikum> for dårlig optimaliserte innerloops :V
00:33 < runehol> heh
00:33 < runehol> dere har generering av matriser i innerloopene deres? :)
00:33 < rekemelk> viktig med blodoptimalisering når man kjører såpass høy
                 oppløsning :P
00:33 < runehol> rekemelk: spesielt i rotasjonsmatrisegeneringskoden...
00:34 < vamecum> blodoptimalisering er også viktig i tour de france