sitat fra #scene.no / efnet:

SLC
2006-07-21
#633
[11:35:51] <Pladask> note to self: neste gang jeg nettopp har stått opp og er rimelig svimmel og trøtt,
sjekk at jeg ikke på forunderlig vis plutselig har fått nordnorsk aksent *før* jeg ringer til noen