sitat fra #scene.no / efnet:

Dozer
2006-07-26
#636
[26.07.2006 / 08.52.05] <     j0lliyo> | jeg kommer aldri til å være i stand til å gjøre den jobben en sau skal gjøre