sitat fra #scene.no / efnet:

Dozer
2006-08-06
#640
06.08.2006 / 01.38.17] <        Amix> | amiga har det meste i hardware. uae med jit er kjappere
                           enn en vanlig amiga, men den har samtidig mange snodige bugs. som
                           f.eks det å prøve å tegne i tvpaint ellerno er ikke gøy engang.
[06.08.2006 / 01.38.35] <@     _neon_> | hvem i allverden bruker tvpaint?
[06.08.2006 / 01.38.38] <       dozer> | derfor bruker man photoshop ?
[06.08.2006 / 01.38.46] <    Proteque> | er det en bug at det ikke er gøy å tegne i tvpaint?
[06.08.2006 / 01.38.49] <     runehol> | bugen er at tegning er ikke gøy?
[06.08.2006 / 01.38.50] <        Amix> | fordi tvpaint knuser photoshop