sitat fra #scene.no / efnet:

neon
2006-10-20
#650
< zyp> jeg er flink til skrive med bare venstre hnd om hyre er opptatt med noe annet