sitat fra #scene.no / efnet:

Madsy
2006-10-21
#651
[00:29] <@runehol> kopikonstruktøren kan også brukes for implisitt typekonvertering
[00:29] <@runehol> med mindre markerer den som explicit
[00:30] <@runehol> class lyrics { explicit lyrics(); } feks
[00:30] <@Sesse> ...
[00:30] <@Sesse> den har du ventet lenge på å få bruke
[00:30] <@runehol> :)