sitat fra #scene.no / efnet:

Madsy
2006-12-17
#657
[14:39] <@runehol> Midget: http://labs.adobe.com/downloads/flashplayer9.html <- flash player 9 beta for linux
[14:39] <alge> men ikke 64bit? (:
[14:40] <@runehol> de har ikke 64 bit for noen plattform ennå
[14:40] <@runehol> ettersom flashplayeren faktisk har VM som emitter maskinkode direkte, er det litt mer enn en recompile som skal til, gitt
[14:41] <alge> er det ikke bare å gange adresser med 2 og padde alt med 32 0'er? q: