sitat fra #scene.no / efnet:

lug00ber
2007-01-09
#664
11:49 < daxxar> Yay, foreleseren vår vet hva han snakker om.
11:49 < daxxar> pi=3; // på foilen