sitat fra #scene.no / efnet:

Sesse
2007-02-22
#669
21:15 < toresbe> runehol: Hvordan er dette en stråmann?
21:15 <@runehol> toresbe: ..den er laget av strå?