sitat fra #scene.no / efnet:

baltikum
2007-02-28
#670
08:39 <@baltikum> vann -> varme -> nescafe
08:39 <@baltikum> hvor vanskelig kan det være?
08:40 < Kjernekar> baltikum: kan jo ta snarveien med varmtvann fra springen