sitat fra #scene.no / efnet:

Dozer
2007-03-29
#672
Når diskusjoner om hvorfor amiga er bra tar litt av...


<       kusma> | pagefaults er mye treigere enn å bare lese feil data. derfor er
                           amiga raskere.
<       kusma> | feil data = random data
<@    DrBorte> | det er ikke _feil_ data
<@    DrBorte> | så lenge man ikke bryr seg om dataene
<      kusma> | dozer: i could go on all day...
<       kusma> | DrBorte: som f.eks noise-rutina i fuckoff9008? :)
<       kusma> | aka espen loves bzh..
<@    DrBorte> | hey, der leste jeg fra minne programmet eide!
<@    DrBorte> | det du ser der er deler av koden
<       kusma> | er du helt sikker på at du altid gjorde det? :)
<@    DrBorte> | selvsagt! jeg sw-emulerte en mmu for å forsikre meg om at jeg                             ikke gjorde noe snuskete!