sitat fra #scene.no / efnet:

fsk
2007-05-15
#682
<sven-> jeg laerte hele alfabetet paa barneskolen
<nicomen> sven-: ikke æ og å ser det ut til
<sven-> nicomen: touche