sitat fra #scene.no / efnet:

Sesse
2007-07-16
#693
[klippet:]
15:41 < dpryo> oi, der var klokka 16:00
15:42 < dpryo> på tide å stikke hjem
15:42 < Tick> 15:41:54 < dpryo> oi, der var klokka 16:00
15:43 < dpryo> Tick: Jeg admin'er ntpd-en denne uka