sitat fra #scene.no / efnet:

vame
2007-09-17
#695
<Tick> splitten?
<rudiktiv> glidelset
<Tick>
<rudiktiv> til pikken
<rudiktiv> elns