sitat fra #scene.no / efnet:

Dozer
2007-10-18
#697
[18.10.2007 / 14.43.05]            <-- | tat has quit (Ping timeout: no data for 244 seconds)
[18.10.2007 / 14.43.40]            <-- | Knuta has quit (Read error: Operation timed out)
[18.10.2007 / 14.43.59]            <-- | metellius has quit (Read error: Operation timed out)
[18.10.2007 / 14.44.00]            <-- | Quarryman has quit (Read error: Operation timed out)
[18.10.2007 / 14.44.07]            <-- | fbred has quit (Read error: Operation timed out)
[18.10.2007 / 14.44.33]            <-- | silmaril has quit (Read error: Operation timed out)
[18.10.2007 / 14.45.04]            <-- | Sesse has quit (Remote host closed the connection)
[18.10.2007 / 14.45.11] <      ubajas> | Herlig. Jeg brukte /^129.240.8.1/ istedenfor /^129.240.8.1$/ i et lite program, og dermed manglet plutselig
                           100 maskiner statisk DHCP-oppføring i dhcpd.conf. :>
[18.10.2007 / 14.45.21]            <-- | Eplebit has quit (Remote host closed the connection)
[18.10.2007 / 14.45.40]            <-- | znora has quit (Read error: Operation timed out)
[18.10.2007 / 14.45.41]            <-- | torstehu has quit (Remote host closed the connection)
[18.10.2007 / 14.45.43]            <-- | Danner has quit (Remote host closed the connection)
[18.10.2007 / 14.45.43]            <-- | xenox- has quit (EOF of client)
[18.10.2007 / 14.45.45]            <-- | Skuggen has quit (Remote host closed the connection)
[18.10.2007 / 14.45.47]            <-- | tags has quit (Remote host closed the connection)
[18.10.2007 / 14.45.48]            <-- | egeulf has quit (Remote host closed the connection)
[18.10.2007 / 14.45.51]            <-- | Xjill has quit (Remote host closed the connection)
[18.10.2007 / 14.45.54]            <-- | guru has quit (Remote host closed the connection)
[18.10.2007 / 14.45.55]            <-- | tryeng has quit (EOF of client)
[18.10.2007 / 14.45.56]            <-- | Midget has quit (Remote host closed the connection)
[18.10.2007 / 14.46.12] <       dozer> | homelien som tok seg en tur mon tro ?
[18.10.2007 / 14.46.19] <@       fisk> | der datt hele trondheim
[18.10.2007 / 14.46.37]            <-- | nicomen_ has quit (Remote host closed the connection)
[18.10.2007 / 14.46.38] <       dozer> | ah, det er ntnu ja
[18.10.2007 / 14.46.44]            <-- | dynamicaL has quit (Ping timeout: 264 seconds)
[18.10.2007 / 14.49.38] <     mortehu> | ubajas: Var NTNU din skyld?