sitat fra #scene.no / efnet:

Sesse
2008-04-08
#708
12:39 <@runehol> ah, ingenting er som teleconfer der du greier å snike "chipram" og "fastram" inn i samtalen