sitat fra #scene.no / efnet:

Sesse
2008-06-28
#719
[Ymgve debugger terminalserveroppsettet sitt:]
02:00 < Ymgve> willo: teste nå?
02:09 <@runehol> Ymgve: jeg får logget inn som LocalSystem med tomt passord
02:10 < Ymgve> runehol: wtf?
02:10 <@runehol> nei, vent, jeg hadde byttet om to sifre i IPen
02:11 <@runehol> nevermind, det er noen andres maskin