sitat fra #scene.no / efnet:

Sesse
2008-07-20
#722
[Solskogen 2008]
19:26 < aulin> Faen? Er det jenter her?
19:26 -!- aulin [~aulin@nikita.modservers.net] has left #scene.no []