sitat fra #scene.no / efnet:

Fluor
2008-10-21
#728
<Ymgve> Kan noen forklare meg hvorfor cachen i Opera er 648MB når jeg har satt den til å være 20MB?
<Pladask> Opera og budsjettoverskridelser hører sammen
<Pladask> Bare hyggelig