sitat fra #scene.no / efnet:

fsk
2008-11-17
#730
< quisten> m
< woha|jobb> b
< Skuggen> bl
< alge> d
< Skuggen> En gripende historie om en kus tapte kamp for tilvrelsen.