sitat fra #scene.no / efnet:

Quarryman
2008-11-18
#731
14:52 < Duckers> BLURK.
14:52 < Duckers> så mye bortkastet tid :(
14:52 <@Sesse> dude
14:52 <@Sesse> du lager demoer