sitat fra #scene.no / efnet:

dpryo
2008-11-25
#733
2121 < capisce> runehol can land the space shuttle, on an aircraft carrier
2121 <@_neon_> runehol can inline recursive functions
2122 <@Sesse> runehol's chipram is faster than your fastram
2123 <@_neon_> runehol can use the program counter as a general purpose register
2123 < Madsy> runehol can take the square root of negative numbers
2124 <@_neon_> runehol has never tried javascript
2125 <@Sesse> _neon_: runehol's javascript can cure cancer. too bad he's never tried
    javascript, ever? :-)
[...]
2135 <@runehol> det går da fint å inline rekursive funksjoner
2136 <@runehol> du må bare begrense deg til å inline et endelig antall ganger
2136 <@Sesse> der ser du
2136 <@runehol> det er faktisk ikke uvanlig at en kompilator gjør det