sitat fra #scene.no / efnet:

fsk
2009-07-11
#746
< Knuta> problem: applikasjonen må restartes, og brukerene blir forvirret av å se desktopen et øyeblikk. løsning: sett et bilde av applikasjonen som bakgrunnsbilde.