sitat fra #scene.no / efnet:

f
2009-09-11
#749
<amix> http://www.youtube.com/watch?v=ciIgobtOJKM
[Amiga 500 presentasjonsvideo fra 80-tallet, del 1 av 2 - på norsk!]
<Sesse> er det den eviglange greia hvor de synger «commodor-amigaaaaa» hele tiden?
<runehol> inneholder den komparative utsagn om henholdsvis "amiga" og "windows"?
<runehol> i en annen tidskontekst enn den nåværende?