sitat fra #scene.no / efnet:

Sesse
2010-07-31
#781
#scene.no diskuterer sjekketriks:
16:56 < joink> oh, kom på en fin vits for å bryte isen.. "Hvor mye veier en isbjørn? - Akkurat nok til å bryte isen :P"
16:56 < joink> den er så tam at man må finne på noe annet å snakke om etterpå