sitat fra #scene.no / efnet:

Sesse
2010-10-10
#784
[klippet:]
00:03 < Pladask> Jeg ville tat en seiltur med morten- nicomen zokum willo Zeila metellius
00:04 <@Sesse> den skjønte jeg ikke
00:05 < Pladask> Jeg ville tatt en seiltur med mor te'n Nico, men så kom Will og seila med Tellius