sitat fra #scene.no / efnet:

Sesse
2010-12-08
#786
13:11 <@runehol> amazon trenger en "nå surfer jeg ironisk"-knapp