sitat fra #scene.no / efnet:

baltikum
2011-06-02
#791
13:38 < amix>
13:38 <@_neon_> amiga henger ikke helt med i tiden ser jeg