sitat fra #scene.no / efnet:

baltikum
2011-09-19
#794
4:19 < joink> vi har for lite ferie i norge :P
14:19 < joink> burde hatt minst 3 måneder ferie
14:20 < sephy> Og 13 måneders lønn
14:20 < joink> jeg kan godta 12 måneder om jeg får 3måneder lønnet ferie
14:20 <@runehol> jeg vil ha vinsjer på kaia