sitat fra #scene.no / efnet:

Sesse
2012-05-12
#812
20:33 < JoMs2> May 12 20:33:05 portable kernel: [ 1137.603301] sd 2:0:0:0: [sdb] Unhandled error code
20:33 < JoMs2> May 12 20:33:05 portable kernel: [ 1137.603311] sd 2:0:0:0: [sdb]  Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
20:33 < JoMs2> May 12 20:33:05 portable kernel: [ 1137.603323] sd 2:0:0:0: [sdb] CDB: Read(10): 28 00 00 00 08 02 00 00 02 00
20:33 < JoMs2> May 12 20:33:05 portable kernel: [ 1137.603350] end_request: I/O error, dev sdb, sector 2050
20:34 < JoMs2> May 12 20:33:05 portable kernel: [ 1137.603401] EXT4-fs (sdb1): unable to read superblock
20:34 < JoMs2> uhm, er ikke sånt fryktelig ile?
20:34 < Wibla> håper du har backup
20:34 < JoMs2> håper jeg også
20:34 < JoMs2> dog, jeg vet jeg ikke har