sitat fra #scene.no / efnet:

Sesse
2012-07-16
#817
[klippet]
00:11 <@runehol> hmm
00:11 <@runehol> i oslo er man travelt opptatt med å skyte raketter på romfolk
00:12 < Ymgve> i andre land sender man vanligvis romfolk opp i raketter