sitat fra #scene.no / efnet:

Rockj
2012-08-31
#822
   @Sesse | JoMs: generelt trenger du sjelden å være redd for at noen stjeler ideene
          | dine
   @Sesse | JoMs: ideer er billig, gjennomføring er vanskelig
     JoMs | du sier noe der
    joink | fiks noe som kjører feature extraction på porr, ansiktsgjenkjenning,
          | kopling mot porndb osv
    joink | "få orden i pornoarkivet ditt i dag!"
     JoMs | må kjøre hudanalyse for å se hvor mye kvinnelig hud det er i filmen
     JoMs | skal gjerne spesifisere ting man liker, så blir dette automatisk sjekket
          | med bildegjenkjenning
    joink | ikke glem pose-analysis, som detekterer stillinger
  chiller | auto-tagging av typen porno
     JoMs | seff
     JoMs | hull-detektering
Kvakkerak | Ikke bare ansiktsgjenkjennelse
    joink | se - dette er flott eksempel på Sesses kommentar
    joink | now go do it
     JoMs | nei, jeg har alt et annet idiotisk prosjekt