sitat fra #scene.no / efnet:

Sesse
2013-01-14
#831
12:22 < kusma> dere andre veit kanskje ikke dette, men remi har vært junior-norgesmester i rytmisk sportsgymnastikk.
12:22 <@DrSlem> derav alle de flotte pokalene