sitat fra #scene.no / efnet:

Dozer
2013-04-15
#836
[2013-04-15 / 19:15:40] <@      Sesse> | heisann, der var en kanji jeg kjente igjen, men ikke vet hva betyr :-(
[2013-04-15 / 19:15:53] <@      Sesse> | marilla: hva er den greia som ser ut som en yo med hårsveis?
[2013-04-15 / 19:16:11] <@      Sesse> | og som kommer etter... den andre kanjien :-P
[2013-04-15 / 19:16:14] <     marilla> | .. en yo med hårsveis? :D
[2013-04-15 / 19:16:18] <@      Sesse> | ja :-D