sitat fra #scene.no / efnet:

Sesse
2013-05-28
#838
11:50 < amix> man bruker det man synes er en bruksting
11:51 < amix> du kan gjerne prøve å tegne en ball som spretter på en mobil,.. men vil nå påstå at dpaint f.eks gjør det der enklere og raskere