sitat fra #scene.no / efnet:

Sesse
2014-02-10
#849
[etter 1337:]
13:38 < Zeila> aiai, clearet hele mirken min
13:38 < martin> hæhæ, liten mirk du har
13:38 < Tick> Zeila: Du har få linjer
13:38 < Advena> Zeila: da har du liten mirk
13:38 < Classic> Zeila: Du trenger flere linjer mirk