sitat fra #scene.no / efnet:

f
2014-05-27
#856
< Tick> https://twitter.com/Naturvern/status/471226249889988608
< martin> Tick: er du stolt?
< Tick> martin: That's my middle name!