sitat fra #scene.no / efnet:

Madsy
2014-07-01
#857
<@Sesse> madsy: det ser feil ut fordi det er Star Tour
< madsy> Jepp. Jeg får bare litt vegring mot å skrive "Star Tour-magasin"
< madsy> Det ser ut som særskriving.
< madsy> Men er det riktig, eller skal man da ha to bindestreker?
<@fisk> er rekti sånn
<@Sesse> du kan faktisk til og med skrive «startourmagasin»
<@Sesse> såvidt jeg vet
<@fisk> egennavn skal vel beholdes, tror jeg
<@Sesse> AMO sier at man kan skrive f.eks. «AMO-sjef», «Amo-sjef» eller «amosjef»
<@Sesse> og tilsvarende «Oslo-mann» eller «oslomann»
<@Sesse> jeg vil dog si at «amosjef» er en veldig uvanlig konstruksjon
<@fisk> jeg vil si meg: helt enig
< jorgenpt> Sesse: Oslo-person eller osloperson, mener du vel.
<@Sesse> ;-)
<@Sesse> litt som Jørgen P.T. eller jorgenpt
< jorgenpt> Exactly
<@fisk> Sammensetninger med en forkortelse eller en enkelt bokstav som førsteledd skal ha én bindestrek:
<@Sesse> -
<@fisk> med ..
<@fisk> Merk også:
<@fisk> NATO-land eller Nato-land eller natoland (valgfritt)
<@fisk> men lurer på om det bare er for nato
<@Sesse> tviler sterkt
<@Sesse> men du vet, språkrådet har en egen hotline
<@Sesse> der man kan ringe og spørre om arbitrære språkting
< madsy> Haha, seriøst?
<@Sesse> ja!
< marilla> "Å, er det dere igjen."
<@Sesse> marilla: :-D