sitat fra #scene.no / efnet:

Sesse
2014-09-15
#859
23:06 < marilla> .. det er litt ufint å finne "%todo: expand this section" i masteroppgaven sin, innser jeg.