sitat fra #scene.no / efnet:

chiller
2014-09-28
#860
23:38:19 <@Sesse> chiller: en av mine store gleder i livet er at jeg har kost på flode.