sitat fra #scene.no / efnet:

NN
2014-10-12
#862
07:42:48 < waffle> geesuz, hva gjør jeg på denne kanalen?
07:42:55 < waffle> fylla. alltid fylla.
07:42:57 -!- waffle [waffle@palnes.org] has left #scene.no []