sitat fra #scene.no / efnet:

fsk
2015-01-15
#870
< Berge> Finnes det noen saklige epostklienter som lar deg komponere meldinger i både HTML og text/plain? Eller som i det viser
hvordan text/plain-delen vil se ut?
< dpryo> Berge: mutt
< Berge> dpryo: mutt lar deg ikke komponere HTML.
< dpryo> Berge: eh, jo.
< dpryo> Berge: du setter jo editor til noe vettugt
< Berge> ... å skrive den for hånd gjelder ikke som komponering her.
< Berge> Så som?
< atypic> emacs
<@fisk> emacs
<@Sesse> emacs
< Berge> Hvorfor spør jeg om dette her.