sitat fra #scene.no / efnet:

Sesse
2015-04-21
#874
[klippet]
09:47 < Tick> Spennende.... jeg emulerer touch-events i chrome nå, og når jeg gjør en bestemt rekke handlinger, så slutter inspectoren å emulere touch-events. Og jeg må lukke vinduet og åpne det på nytt for at det skal fungere igjen.
09:47 < Tick> det holder ikke med reload
09:55 < Mia> Tick: sjekka klokka? kanskje den viser hammer time
12:06 < Tick> Mia: what?
12:06 < Mia> can't touch this! du du dun dun