sitat fra #scene.no / efnet:

hund
2015-05-22
#876
16:40 < frank> Jeg slo ut noen sikringer da jeg lagde mat på kontoret. Så kom
              det noen narkiser som har lurt seg inn i garasjen og klaga over
              at de ikke hadde lys