sitat fra #scene.no / efnet:

lugge
2002-04-09
#88
<plante> bah! jeg er quotet!
<gloom_> plante: fort! ring myndighetene!