sitat fra #scene.no / efnet:

Sesse
2015-10-25
#882
02:23 <@runehol> jeg trenger en kvinnelig doktor for å reprodusere
02:23 <@runehol> vent, ikke sånn reproduksjon