sitat fra #scene.no / efnet:

Sesse
2016-07-14
#889
01:05 <@_neon_> ser at den faktiske deadline på solskogen er 17, ikke 19
01:06 <@Sesse> med «faktisk deadline» mener du compostart?
01:06 <@_neon_> nei, men da er det grilling