sitat fra #scene.no / efnet:

Sesse
2017-05-05
#897
13:39 < atypic-> i dag tidlig, kl. 0730 ringte telefonen min. eg var litt ør og ikkje heilt våken, og var defintivt ikkje klar for den endelause straumen av italiensk som kom gjennom luren.
13:39 < atypic-> heldigvis var det berre IKEA som ville levere møblar. det var det einaste ordet vi forstod av kvarandre. ikea! ikea? ikea! ah, ikeeeaaa. ikea!
13:40 < tryeng> atypic-: Haha, har opplevd noe lignende, men IKEA-mannen kjørte her i Trondheim. Forstod ham fortsatt ikke.