sitat fra #scene.no / efnet:

TMI
2018-08-03
#907
12:42 <@runehol> haha, kart, tog og nynorsk-tweeten
12:43 <@runehol> jeg ble ekstremt utløst