sitat fra #scene.no / efnet:

Sesse
2018-10-15
#910
16:34 <@_neon_> Når både du og jeg vil nå
16:34 <@_neon_> samme sted må vi passe på
16:34 <@_neon_> Det er så lett som bare det
16:34 <@_neon_> kjør lock cmpxchg8b